Resultado de la Elección de Regidores
DISTRITO MUNICIPIO PARTIDO GANADOR CANDIDATO COMUN
+
CANDIDATO COMUN
+
CANDIDATO COMUN
+
CANDIDATO COMUN
+
CANDIDATO COMUN
++
CANDIDATO COMUN
++
CANDIDATO COMUN
++
CANDIDATOS NO REGISTRADOS VOTOS NULOS TOTAL
VIII ABALA 1529 1152 5 6 1143 3 4 0               0 100 3942
XIV ACANCEH 4271 3522 810 4 22 5 7 2   16           7 415 9081
XII AKIL 2056 2930 476 2 7 6 1 0 189 7           17 137 5828
IX BACA 2068 1492 4 0 22 0 0 0 47             0 86 3719
IX BOKOBA 791 926 2 0 2 0 0 0 27             0 10 1758
X BUCTZOTZ 3331 2268 18 0 16 0 3 1 31             0 50 5718
IX CACALCHEN 2109 2207 3 2 5 1 58 1               0 60 4446
XI CALOTMUL 1393 1288 11 0 2 0 2 0 10             1 24 2731
X CANSAHCAB 828 1448 18 4 4 129 698 1 31   5         0 49 3215
XV CANTAMAYEC CC 432 433 0 0 6 0 1 0 10             0 2 884
VIII CELESTUN 653 1389 1356 24 5 1 38 2 105 39           0 123 3735
XV CENOTILLO 1214 175 17 0 1069 1 0 0   0           0 33 2509
IX CONKAL 2107 2999 102 1 13 60 2 0 215             0 123 5622
XV CUNCUNUL 459 431 213 12 1 1 0 0 15       24     0 32 1188
XIV CUZAMA 832 1352 158 0 7 1 0 0 67 0           14 91 2522
XII CHACSINKIN 487 645 1 0 3 0 1 0 0             0 10 1147
XV CHANKOM 1353 1615 1 1 3 0 0 0 19             0 15 3007
XIII CHAPAB 966 949 0 3 267 0 0 0               0 37 2222
XI CHEMAX 8250 7668 247 44 37 9 13 3 327       21     0 243 16862
XI CHICHIMILA 1285 1851 22 5 17 21 1516 0 92       9     0 45 4863
IX CHICXULUB PUEBLO 1188 1237 1 0 5 0 0 0 68             0 32 2531
XV CHIKINDZONOT 1161 1386 0 0 8 0 0 1 18             0 17 2591
VIII CHOCHOLA 1220 1494 1 45 5 2 0 0 59             0 103 2929
XIV CHUMAYEL 1167 844 2 1 1 0 0 0 17             0 18 2050
XIII DZAN 1452 1174 404 2 15 1 1 0 37 7           0 21 3114
IX DZEMUL 1248 1299 5 0 2 0 0 0 59             0 36 2649
X DZIDZANTUN 1944 2613 19 1 16 1 184 0 186             6 241 5211
X DZILAM DE BRAVO 597 1065 3 3 1 0 1 0 19       1     0 6 1696
X DZILAM GONZALEZ 1792 1971 12 4 8 0 1 0 93             0 112 3993
XV DZITAS CC 1154 1094 9 0 4 0 0 0 70 3           1 28 2363
X DZONCAUICH 1045 995 2 0 18 0 0 0               0 32 2092
XV ESPITA 3213 3773 59 18 66 10 1 3 218       12     0 111 7484
XIII HALACHO 5702 5027 142 11 21 5 11 1 275 4           0 189 11388
XIV HOCABA 1172 861 325 316 705 1 207 0               0 119 3706
XIV HOCTUN 874 1298 1045 242 4 2 1 0 53 8           0 82 3609
XIV HOMUN 1840 2601 22 3 6 0 0 0 6 0           12 88 4578
XIV HUHI 1738 1212 37 2 0 0 0 0 41 0           0 66 3096
VIII HUNUCMA 5874 6186 2390 7 82 14 743 2 583 52           12 698 16643
IX IXIL 1006 1258 0 0 1 0 0 0 54             0 66 2385
XV IZAMAL 6698 7122 350 19 37 36 11 3   24           0 749 15049
VI KANASIN 9610 11929 930 287 6425 185 505 220     63         4 1850 32008
XV KANTUNIL 1430 1584 17 7 7 1 0 1 47       1     0 80 3175
XV KAUA 754 937 9 0 0 1 6 0 28 1           0 5 1741
VIII KINCHIL 1767 1590 19 12 451 2 3 4           1   0 0 3849
XIII KOPOMA 356 1024 0 0 8 0 0 0 68             0 129 1585
XIV MAMA EXTRAORD 927 909 63 2 2 1 0 0 16 2           0 18 1940
XIII MANI 1589 1703 5 1 5 0 0 0 41             2 39 3385
XIII MAXCANU CC 5510 5492 799 30 39 13 4 0 263       60     0 278 12488
XIV MAYAPAN 960 897 1 0 0 0 0 0 4             0 12 1874
  MERIDA 201084 160422 15537 3285 4530 2784 4827 569             17263 229 10999 421529
IX MOCOCHA 1057 998 18 0 2 0 0 0 42 0           0 53 2170
IX MOTUL CC 7951 7892 497 113 68 37 359 1 426       67     0 443 17854
XIII MUNA CC 3336 3227 37 48 13 4 6 0 212             0 0 6883
IX MUXUPIP 460 635 7 0 884 0 2 0               0 37 2025
XIII OPICHEN 1371 1144 317 16 548 105 4 50               0 109 3664
XII OXKUTZCAB CC - 2275 4506 1677 2839 85 16 20 1 913       925     0 454 13711
X PANABA 2328 2329 3 1 6 0 1 0 93             1 47 4809
XII PETO 4321 5440 428 349 20 15 841 4 374 5           28 250 12075
IX PROGRESO 4875 14708 1110 844 344 158 1344 0 1146             0 1044 25573
XV QUINTANA ROO 393 472 2 0 0 0 0 0 12             0 8 887
X RIO LAGARTOS 1021 927 263 0 3 1 0 0 68 8           6 41 2338
XIII SACALUM 1580 1316 1 3 6 0 1 0 70             9 47 3033
VIII SAMAHIL 363 1402 864 0 587 0 3 0   0           3 96 3318
XIV SANAHCAT 234 602 1 0 409 0 0 0               0 22 1268
X SAN FELIPE 736 673 0 0 0 0 0 0 39             0 0 1448
XIII SANTA ELENA 995 1155 0 0 1 0 0 0 41             0 53 2245
XIV SEYE 1105 1078 1323 421 608 3 1 0   0           0 115 4654
X SINANCHE 873 725 3 2 454 0 1 0               5 46 2109
XV SOTUTA 995 1857 1183 17 224 3 1 1   21           0 221 4523
X SUCILA 1250 1108 4 0 5 0 0 0 54             0 48 2469
XV SUDZAL 457 491 168 66 4 1 2 0   3           0 21 1213
XV SUMA 70 693 4 0 599 0 1 0               0 81 1448
XII TAHDZIU 300 610 578 0 453 2 1 0   0           0 17 1961
XIV TAHMEK 1154 276 940 0 228 2 0 0   12           0 22 2634
XII TEABO 1345 1935 104 0 2 1 1 0 20 1           0 48 3457
XIV TECOH 3625 3891 179 49 33 9 3 0 618       90     0 206 8703
XV TEKAL DE VENEGAS 855 642 213 0 3 0 0 0 0 0           0 26 1739
XV TEKANTO 1075 1326 102 17 5 15 2 0 62       10     0 21 2635
XII TEKAX 4226 7344 7688 299 69 70 27 2 640 219           3 789 21376
XIV TEKIT 3227 2902 12 2 5 0 2 1 101             0 73 6325
XV TEKOM 697 1285 9 0 5 0 3 0 18             0 15 2032
IX TELCHAC PUEBLO 524 1198 4 3 8 0 612 0 40             1 77 2467
IX TELCHAC PUERTO 381 369 2 0 9 0 524 0               0 37 1322
X TEMAX 2186 2258 2 1 8 0 0 0 9             0 50 4514
XI TEMOZON 2127 2897 106 10 35 3 2258 0 215 3           0 344 7998
XV TEPAKAN 25 768 946 1 5 1 0 0 22 9           0 31 1808
VIII TETIZ 746 1272 642 2 21 9 125 0 58 6           0 76 2957
XV TEYA 175 718 287 0 0 0 0 0 41             3 51 1275
XIII TICUL 7809 8589 739 700 65 199 611 6 477     46       16 404 19661
XIV TIMUCUY 2438 1755 17 0 5 1 0 0 88 0           0 45 4349
XV TINUM 3078 2327 672 0 31 12 1 0 102 8           0 91 6322
XV TIXCACALCUPUL 1595 1883 5 2 3 0 0 0 121             0 34 3643
XIV TIXKOKOB 5068 4296 116 401 46 164 89 1 183             1 266 10631
XII TIXMEHUAC 41 1357 1448 0 4 1 0 0 25 4           0 36 2916
XIV TIXPEHUAL 1115 1437 425 3 474 7 3 0   6           0 110 3580
X TIZIMIN 14981 15662 626 70 543 21 427 22               16 1492 33860
XV TUNKAS 1401 983 2 1 8 0 0 0 34             0 35 2464
XII TZUCACAB 2484 2200 2229 3 9 5 1 0 209 25           4 235 7404
XV UAYMA 1110 627 0 1 319 1 213 0               0 54 2325
VIII UCU 792 1000 0 14 104 0 0 0               0 94 2004
VIII UMAN CC 9237 8393 4527 190 173 0 0 0 1016             0 1096 24632
XI VALLADOLID 13586 16094 1914 205 253 188 0 0 1670             1127 44 35081
XIV XOCCHEL 357 577 614 0 304 6 76 0   8           0 11 1953
XV YAXCABA 3924 3466 24 4 14 1 1 0 424             8 122 7988
IX YAXKUKUL 126 1213 0 0 474 0 0 0               0 91 1904
X YOBAIN CC 776 735 2 18 7 2 12 0 39             0 33 1624
Totales   433,118 423,400 58,756 11,121 23,718 4,360 16,429 903 13,230 501 68 46 1,220 1 17,263 1,536 27,321 1,032,991